Jesteś tutaj: Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu www.mydlanachata.pl 

Firma Mydlana Chata pragnie zapewnić swoim Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. 

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiada jedynie właściciel jednoosobowej firmy Mydlana Chata - Gabriel Bryłkowski.

W związku z reformą systemu ochrony danych osobowych i wejściem w życie przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zaktualizowane informacje o celach i zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez Gabriela Bryłkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mydlana Chata Gabriel Bryłkowski oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gabriel Bryłkowski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Mydlana Chata, 59-800 Lubań, ul. Dworcowa 1, www.mydlanachata.pl , tel. 512-614-411, email: zamowienia@mydlanachata.pl NIP 613-144-07-25, REGON: 021342632.

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu realizacji Państwa zamówienia i wykonania umowy sprzedaży, jaką Państwo zawarliście w związku ze złożeniem zamówienia. Zakres przetwarzanych danych określony jest treścią złożonego przez Państwa zamówienia i danych niezbędnych do jego realizacji w tym potwierdzenia przyjęcia zamówienia, wysyłki zamówionych towarów, nawiązania kontaktu z Państwem przez dostawcę i obejmuje dane takie jak: imię, nazwisko, adres, adres do wysyłki, firma, NIP, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, nick Allegro. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w wykonaniu obowiązków, jakie ciążą na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, firma, adres poczty elektronicznej.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia z w dowolnym momencie, jednakże pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom. Odbiorcami Państwa danych osobowych według definicji art. 4 pkt 9 RODO – w zależności od wybranych przez Państwa kanałów płatności PayU oraz wybranego sposobu dostawy towaru. Podmiotami tymi mogą być: DHL, DPD, InPost, Poczta Polska, UPS, przedsiębiorstwo hostingowe,  biuro rachunkowe, przedsiębiorstwo zajmujące się wysyłką maili,  a także podmioty dostarczające zewnętrzne usługi dla firmy.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.

Państwa dane nigdy nie były i nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, uzyskania kopii lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Sklep Mydlana Chata posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

  • sesji Użytkownika,
  • ostatnio oglądanych produktów,
  • oddania głosu w ankiecie. 

Jeżeli na stronie internetowej Sklepu Mydlana Chata zostanie zamieszczone linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, Sklep nie może odpowiadać ani za zawartość takich stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność.

Materiały reklamowo - promocyjne są wysyłane Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty Sklepu Mydlana Chata. W przypadku wysyłania przez administratora mailingu reklamowego lub wiadomości informacyjnych odbywa się to za pośrednictwem platformy firmy mailingowej zajmującej się rozsyłaniem maili na podstawie bazy danych dostarczonej przez firmę Mydlana Chata.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych proszę zgłaszać na adres: zamowienia@mydlanachata.pl 

                                                                       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Sklep udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu mydlanachata.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

Pozdrawiam

Gabriel Bryłkowski

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl